Günümüz dünyasında yaşanan devletler arasındaki ilişkileri en iyi anlatan eser Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995) kitabı. Bu kitabın içeriğine biraz göz atacak olursak, devletler arası ilişkilerin başlangıcı 1914 ve 1918 yılları arasında gerçekleşmiş birinci dünya savasına ve sonuçlarına kadar siyaseti gözler önüne sermiştir. Aynı zamandan Fahri Armaoğlu bizlere 19.yy sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğunda yaşanan siyasi gelişmeleri gayet açık ve net bir dille sunmuştur.

Kitap iki kısımdan oluşmakta olup birinci kısmında Fransız İhtilali ve bunun ortaya çıkardığı fikir akımlarını ele almış, ikinci kısımda ise ortaya çıkan bu fikir akımlarının Nasyonalizm ve ya Milliyetçilik akımının gerçekleşmesi sonucu Avrupa’ da meydana gelen değişmeleri ve bu değişmelerin ne gibi sonuçlar doğurduğunu siz okurları için paylaşmıştır. Sizler de bu güne kadar ortaya çıkmayan 20. YY siyasetine yakından göz atmak istiyorsanız bu eseri okumanızı tavsiye ederiz.