Bu eserle, yüzyıllardır süre gelen hakkında çok fazla yazılıp çizilen, filmler diziler yapılan ve herkesin merak ettiği vampirler gerçek mi? gerçekten yaşadılar mı? gibi soruları Vampirin Kültür Tarihi eserinden öğreneceksiniz.Benliğini, iradesini ve bilincini yitirmiş tamamen şeytani duygularla bezenmiş bu gece yaratığı, zamanla sorgulamaya benliğini aramaya, acı çekmeye ve tanrıya ulaşmaya çalışıyor .Gece yaşamaya mahkum olan bu yaratığın, gece yaşayan diğer yaratıklar gibi, korkuya, şehvete, arzuya ve heyecana davetiye çıkarıyor.

Kar Marx’ın kapitalizmi vampirin kan emmesine bağlaması, vampir imgesini olağanüstü bir alana taşımıştır. Korkuya hem de şehvete, arzuya ve heyecana davetiye çıkarıyor. Vampirler kanını emdiği kurbanı üzerinde hipnotik etki yapar.Vampirin kültür tarihi, ruh, ölüm korkusu, ölüm ötesi gibi insanın en çok korktuğu ve arzularını simgeleyen vampir karakteriyle birleştirmiş, vampirin davranışlarının günümüz insanları üzerindeki etkilerini gözler önüne sermiştir. Siz de vampiri takip ederek, alışılagelmiş konuların dışına çıkacak, heyecan dolu bir macera yaşayacak, günümüz vampirine yani insana ulaşacaksınız.