Yıllardır okullarda öğrendiğiniz ve herkesin bildiği bir eser Kaşgarlı Mahmut Divanü Lugat-it Türk eseri. Bir sözlük niteliğinde olan bu eser 1072-1074 yılları arasında orta Tükçe döneminde Bağdat’ta, Türkçe – Arapça yazılmış bir sözlüktür. Ayrıca bu eser Batı Asya Türkçesiyle ilgili oldukça önemli ve eski bir eserdir. Kapsamlı ve açıklayıcı kelimeler içermektedir.

Bir sözlük olmasının yanında o döneme has toplumun yaşam biçimi, maddi ve manevi kültür ile ilgili bir çok kanıt sunmakta bizlere ışık tutmaktadır. Bir kültür hazinesi olan bu eser, dilin ve kelimelerin bir toplum için ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne seriyor. Yazar bu eseri yazarken bir çok Türk boyunu gezmiş ve oralardan derlemeler yapmıştır. Sözcükleri seçerken Türk kültürünü anlatan atasözlerini ve şiirleri kullanmıştır. Bu da Türk toplumunu yaşayışını ve dilini bu günlere getirmiştir.