Meltem Bostancı Eleştirel Medya Çalışmaları kitabı 1980’li yıllarda ulusal ve uluslar arası yaşanan olayları, gelişmeleri ve küreselleşme olgusunu ele almıştır. Aynı zamanda küreselleşmenin etkilerini ve itici gücünü bu alandaki değişim ve dönüşüm aşamalarını ele almıştır. Ayrıca küreselleşme deyince akla gelen olgulardan olan günümüz medyasının sorunlarına da değinmiştir.

Medyaya ilgisi olan ve bu alanda araştırma yapmak isteyen herkesin bu kitabı okumasında fayda var. Uzman akademisyenlerin de görüşlerine yer verilen bu eser sizin yaşadığımız coğrafyaya daha eleştirel bakmanızı sağlayacak.