Çağdaşlaşma tarihini en güzel anlatan eserlerden Niyazi Berkes Türkiye’de Çağdaşlaşma eseri. Cumhuriyet tarihine damga vurmuş 75 kitap arasına giren bu eser köklü değişim yaşayan ekonomik yapı başta olmak üzere siyasal ve dinsel yapı ve bunun sonucunda oluşan teknik gelişmelere ışık tutmaktadır. Bu yapıların toplum üzerindeki etkileri ve çağdaşlaşma yolunda ortaya çıkan etkileri de bu kitabın ana temalara arasında yer alan konulardandır.

Türkiye’de okuma oranı üzerinde etkili olan olaylar ve siyasetin bu oranda ne gibi etkisin olduğunu kitabın satırları arasında oldukça açık ve yalın bir şekilde göreceksiniz. Dört kısımdan bu oluşan bu eser Türkiye’ de çağdaşlaşmanın içeriği, ardından ana tezlere ve yazarın objektif görüşlerine yer vermiştir. Okudukça çok şey öğreneceğinizden eminiz.