Robert Winston Tanrının Öyküsü eseri, insanların tarih boyunca peşinden koştuğu en uzun süreli fikir, Tanrı fikrini araştırmıştır. İnsan beyni doğası gereği, sürekli olarak bir şeyleri sorgulama ihtiyacı hissetmiş, hayatı ve evreni anlama gereksini mi dünyayı yorumlama biçiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu eser öyle ki bir çok dini ele almış, Zerdüştçülüğün Avesta’sı, Hinduizmin Vedalar’ı, Museviliğin Tevrat’ı, Hristiyanlığın İncil’i ve İslamın Kuran’ı ve bunların hepsinde ortak olan tek gerçeği yani Tanrıyı aramıştır.

Din insanı insan yapan pek çok kavramı kucaklamış, insanın yaradılışından itibaren bilincinin bir köşesinde var olmuştur. Sizler de Tanrı kavramını ilk çağdan itibaren insanın onu arayışını ve bu arayış sırasında yaşadıklarını merak ediyorsanız bu eser tam siz göre. Robert Wilston, bu eseri BBc de yayımlanan Tanrının Öyküsü adlı diziden uyarlayarak, dinleri temel esaslarıyla ele almış onların çıkış noktalarını bu kitapta birleştirmiş ve insanın Tanrı fikrine nasıl ulaştığını açıklamıştır. Sizler de bu bilgi hazinesini okumakta geç kalmayın.