Türklerin geçmişten günümüze din hayatını hukuk çerçevesinde ele alan bir eser Turgut Akpınar Türkler’in Din ve Hukuk Tarihi kitabı. Yazarımız din ve hukuk tarihini oldukça iyi araştırmış, yaptığı araştırmalar sonucunda bu eseri yazmıştır. Çeşitli yerli ve yabancı dergi ve makaleleri ile Türkoloji kongrelerinde yer alan tebliğleri bir araya getirmiş ve bu eserde yayınlamıştır.

Aynı zamanda eserin içeriğine yakından bakacak olursak; dine sosyolojik açıdan bakan, halk dini, İslamiyet ve Türklerin dini ilişkileri daha detaylı ele alanmış. İslami Ortodoksluk ve Heterodoksluk’un Osmanlı üzerindeki etkilerinden, milli din tarikatlarına, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk örf ve adetlerine kadar bizleri ilgilendiren bir çok makale yer almıştır. Din ve Hukuk Tarihine farklı bakış açısı getiren bu eseri hiç düşünmeden okumanızı tavsiye ederiz.